Žadatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
jež zastupuje Mgr. David Fiala, ředitel závodu Brno
adresa pro doručování: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ6599339

Kontaktní osoba

Název stavby

Tabulka se seznamem stavebních objektů realizovaných na pozemcích ve vlastnictví JMK

Přílohy

Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači