1. Žadatel (dárce)

Kontaktní osoba

2. Název stavby

3. Uzavřená smlouva o budoucí smlouvě č. AC:

4. Pozemeky a stavební objekty

jež budou darovány do vlastnictví Jihomoravského kraje

5. Hodnota