1. Žadatel

Kontaktní osoba

2. Název stavby

3. DOTČENÉ POZEMKY A STAVBY:

4. DRUH A ZPŮSOB ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

Uložení do pozemku JMK
Protlak a podvrt, křížením vozovky
Překop vozovky  (v celé šíři)
Uložení do stávající chráničky
Zřízení startovací a cílové jámy v silnici II. a III. třídy

5. UZAVŘENÁ smlouva o budoucí smlouvě č. AC

6. Přílohy

Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači