1. Žadatel

Kontaktní osoba

2. Název stavby

3. DOTČENÉ POZEMKY A STAVBY:

4. DRUH A ZPŮSOB ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

Silniční pozemky a pomocné silniční pozemky (podle § 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

druh zásahu:
stavební pozemky (pozemky druhu zastavěná plocha a nádvoří, pozemky uvnitř areálů, apod.)

druh zásahu:
ostatní pozemky (jinde neuvedené)

druh zásahu:
bez ohledu na druh pozemku

druh zásahu:

5. UZAVŘENÁ smlouva o budoucí smlouvě č. AC

6. Přílohy

Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači