o vydání předchozího souhlasu k povolení zvláštního užívání silnic II. a III. tříd na území Jihomoravského kraje podle § 25  odst. 6 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a uživání vozidel, jejich rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovanou vyhláškou č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel v platném znění

Žadatel

Vozidla použitá k přepravě

Motorové vozidlo

zatížení na nápravu
počet kol

Údaje o přepravě nadměrného nákladů

Návrh trasy přepravy

Osoba (popř. osoby) žadatele zodpovědná(é) za průběh po celou dobu zvláštního úžívání

Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači