1. Žadatel

Kontaktní osoba

2. Název stavby

3. Dotčené pozemky a stavby ve vlastnictví JMK

4. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby

POZEMKY A STAVEBNÍ OBJEKTY ve vlastnictví třetích osob:

jež budou darovány do vlastnictví Jihomoravského kraje

5. Přílohy

Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači