Projekt Tatra do škol vznikl před šesti lety díky iniciativě společnosti Tatra Trucks s cílem motivovat mladé lidi ke studiu technických oborů. Společně s kopřivnickou automobilkou se na projektu aktivně podílejí i další partneři, letos si tuto příležitost vysoutěžila brněnská Integrovaná střední škola automobilní a spolu s ní se připojila i Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK). Díky financím Jihomoravského kraje ve výši 4 259 200 Kč, měli žáci šanci zkompletovat automobil Tatra Phoenix. Zcela nové vozidlo pak zůstane SÚS JMK k dalšímu využití.

„Naše škola jako jediná v ČR nabízí žákům samostatný vzdělávací program zaměřený na údržbu, diagnostiku a opravy nákladních vozidel a autobusů, takže stavba Tatry je skvělým doplňkem výuky pro zapojené žáky ze všech tří ročníků. V současné době bohužel nemáme vhodné dílenské prostory pro stavbu tak velkého vozidla, jsme tedy velice rádi, že jsme mohli využít zázemí SÚS JMK,“ uvedl ředitel Integrované střední školy automobilní Milan Chylík.

„Dlouhodobě pracujeme na zatraktivnění technických oborů, ať formou stipendií, investicemi do profesního zázemí, zřizováním technicky zaměřených lyceí, anebo právě spoluprací s trhem. Tatra do škol je dalším ze střípků konkrétního propojení vzdělávání s firmou. Studenti bezesporu získali nenahraditelnou zkušenost,“ podtrhl Karel Jurka, radní pro vzdělávání.

„Z našeho pohledu jde o skvělou myšlenku, jak mladé lidi vtáhnout do praxe a nechat je ještě v době, kdy sedí v lavicích, „osahat“ konkrétní součástky a díly nákladních automobilů, než jen hltat teorii z učebnic. My jim poskytli k práci naše dílny, společnost Tatra Trucks pak nákladní vozidlo ke kompletaci,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

V dílnách Jihomoravských silničářů tak žáky brněnské Integrované střední školy automobilní čekalo několik desítek krabic a samotná kostra vozidla TATRA Phoenix. „Pro mladé budoucí automechaniky to byla velká příležitost, a hlavně výzva vyzkoušet si něco nového. Pod dohledem učitele odborného výcviku zkompletovali nákladní vozidlo, které pak SÚS JMK využije v běžném provozu. Spolupráce tohoto charakteru je pro nás velmi důležitá, protože z obdobných akcí mohou vzejít nejen oborově vzdělaní lidé, ale i naši budoucí zaměstnanci,“ uvedl Jiří Crha, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

„Vlastní realizace projektu Tatra do škol byla zahájena týdenní stáží vybraných žáků a učitelů ve školicím středisku Tatry v Kopřivnici, která byla doplněna o velice zajímavý doprovodný program, žáci navštívili muzeum, zúčastnili se exkurze ve výrobě a zvládli i jízdy na testovacím polygonu. Žáci i učitelé se ze stáže vrátili doslova nadšeni a silně motivovaní ke stavbě Tatry. Díky tomuto projektu připravujeme do budoucna také rozvoj spolupráce školy a SÚS JMK ve formě odborných praxí žáků a případného následného uplatnění absolventů,“ popsal Chylík.

„Jakmile bude TATRA Phoenix úplně kompletní, bude následovat transport vozidla zpět k výrobci, kde provedeme výstupní kontrolu a diagnostiku. Po skončení tohoto procesu bude následovat slavnostní předání vozidla jihomoravským silničářům za účasti žáků a partnerů projektu v našem Zákaznickém centru. Na tento den také připravujeme zážitkové jízdy na zkušebním polygonu TATRA TRUCKS,“ uzavřela obchodní manažerka akciové společnosti TATRA TRUCKS Jana Mohylová.

Prvním krajem, ve kterém se projekt Tatra do škol v roce 2018 realizoval, byl Kraj Vysočina. Od té doby se do projektu zapojily školy z dalších krajů napříč Českem a Slovenskem. Tatra do škol si v roce 2019 vysloužila i ocenění School Friendly, kterou udělují Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

ikona jedna

Mapa silnic II. a III. tříd

Interaktivní mapa silnic s projekty

ikona jedna

Cestmistrovství

Zobrazit kontakty na jednotlivá cestmistrovství

ikona jedna

Sjízdnost silnic JMK

Interaktivní mapa silnic

ikona jedna

Kamery SUS JMK

Prohlédněte si aktuální záznamy z našich silnic

ikona jedna

Fotogalerie

Prohlédnte si fotky našich strojů a fotky přímo od našich lidi

ikona jedna

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek

ikona jedna

Kariéra

Aktuálně obsazované pozice

ikona jedna

Počasí

Ať Vás počasí nepřekvapí

ikona jedna

Ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení

ikona jedna

Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing

Viagra volný prodej do 25 - 4 hodiny

Napište nám