Tisková zpráva ze dne 12.12.2022

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v tomto týdnu otevře dva opravené úseky silnic III. třídy. V prvním případě se jedná o průtah na silnici III/0501 ve Slavkově u Brna. „Rekonstrukce této vozovky proběhla ve stávající trase silnice, a to v celkové délce 3265 m. Stavbu jsme realizovali jak v intravilánu města, tak z části i mimo něj, konkrétně šlo o úsek začínající za křížením místních komunikací Špitálská a Zámecká, dále na ulici Kollárova, Slovákova, B. Němcové, Lidická, Bučovická až po napojení s komunikací I/50. S pracemi jsme začali loni v dubnu a končili jsme letos v listopadu,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Ten dále dodal, že došlo ke kompletní obnově krytových vrstev se zásahem do podkladních vrstev a k sanaci porušených konstrukčních vrstev. „Součástí této stavby je i nová okružní křižovatka, parkovací stání, chodníky a došlo i na úpravu inženýrských sítí,“ doplnil Hanák.

Za celkovou realizací tohoto úseku stojí IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., nákladově pak tato stavba přišla SÚS JMK na 76 milionů korun, včetně DPH, další finance poskytlo město Slavkov. Stavba bude slavnostně uvedena do provozu ve středu 14. prosince 2022 v 11.30 hodin ve Slavkově u Brna u okružní křižovatky ulice Československé armády a ulice Polní. „Jsem přesvědčený, že Slavkov u Brna má za sebou jednu z největších dopravně – stavebních akcí za uplynulá desetiletí. Silnice získala nádherný nový kabát a já pevně doufám, že si jej užijí nejen místní občané, ale také turisté, kteří mají toto město často jako cíl své dovolené. Rád bych také touto cestou poděkoval všem majitelům domů v ulicích, kde stavba probíhala za jejich trpělivost a vstřícnost,“ řekl radní Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Jiří Crha.

Druhou stavbou, kterou jihomoravští silničáři v tomto týdnu slavnostně předají k užívání, je akce s názvem „III/4243 Přejezd ČD – Tvrdonice , SO 101 extravilán“. Jedná se o první část rekonstrukce na komunikaci III/4243 před obcí Tvrdonice, konkrétně jde o úsek za železniční tratí Břeclav- Přerov v celkové délce 2344 m.

„Rekonstrukce komunikace proběhla odfrézováním a pokládkou dvou asfaltových vrstev, včetně nezbytné sanace krajů vozovky. V rámci této stavby jsme ještě vybudovali autobusový záliv, včetně nástupiště a doplnili svislé a vodorovné dopravní značení,“ popsal Hanák. Stavbu během tří měsíců zrealizovala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA a to celkovým nákladem 29 milionů korun, včetně DPH. Stavba bude slavnostně otevřena ve čtvrtek 15.12.2022.

„Na obou úsecích ještě probíhají dokončovací práce, silnice jsou ale ve stavu, který umožňuje průjezd. Chtěli jsme lidem vyjít vstříc, proto jsou již volně přístupné, ačkoliv se momentálně jedná o tzv. průjezd stavbou,“ uzavřel Hanák.

ikona jedna

Mapa silnic II. a III. tříd

Interaktivní mapa silnic s projekty

ikona jedna

Cestmistrovství

Zobrazit kontakty na jednotlivá cestmistrovství

ikona jedna

Sjízdnost silnic JMK

Interaktivní mapa silnic

ikona jedna

Kamery SUS JMK

Prohlédněte si aktuální záznamy z našich silnic

ikona jedna

Fotogalerie

Prohlédnte si fotky našich strojů a fotky přímo od našich lidi

ikona jedna

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek

ikona jedna

Kariéra

Aktuálně obsazované pozice

ikona jedna

Počasí

Ať Vás počasí nepřekvapí

ikona jedna

Ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení

ikona jedna

Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing

Hraj na Paypal Casino a ochraňte své peníze!

Napište nám