Tisková zpráva ze dne: 14.2.2024

Téměř po třech letech dojde i na opravu silniční infrastruktury v obcích postižených tornádem v roce 2021. Ministerstvo pro místní rozvoj vytvořilo již několik dotačních programů na podporu obcí na jižní Moravě, které byly poškozeny přírodním živlem, nyní jsou k dispozici další finance, a to na opravu silnic. Celkové škody byly po katastrofě vyčísleny na patnáct miliard korun. Živel zabil šest lidí a další dvě stovky zranil. Poničeno bylo zhruba 1200 domů, zbouraných jich pak bylo asi 200.

„Lidé v této lokalitě se z katastrofy vzpamatovávají dodnes. Kromě domů, škol a obchodů byly poškozeny silnice, chodníky či kanalizace. Zejména komunikace byly poničeny od těžké techniky, nákladních aut a nakladačů. Nyní máme k dispozici finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj, z podprogramu Obnovy obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021. Díky tomu můžeme opravit silnice v intravilánech obcí Moravská Nová Ves, Hrušky a Mikulčice, v celkové délce 2,636 km. Podle projektu přijde tato část na 27,112 milionů korun bez DPH, předpokládám, že po vysoutěžení bude částka ještě nižší,“ uvedl Jiří Crha, náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy.

Předmětem zakázky je oprava silnic II/424, III/4242, III/05530 a III/05531. Tato akce bude zadána jako jedna veřejná zakázka jednomu dodavateli z důvodu návaznosti jednotlivých úseků a nutnosti koordinace všech úseků stavebně a také s ohledem na omezení dopravy (uzavírky) a stanovení objízdných tras.

 „Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje začne tuto zakázku soutěžit ještě v únoru, se stavbou by se mohlo začít v květnu a na konci září by mohly být silnice v plném provozu,“ doplnil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Krajští radní dnes odsouhlasili ještě další investiční záměr v této lokalitě. Jedná se o realizaci stavby, která řeší rekonstrukci silnice II/424 v průtahu obcí Moravská Nová Ves v délce úseku 1,097 km. Rekonstrukce bude provedena odfrézováním stávajících asfaltových souvrství, následně budou provedeny potřebné lokální sanace konstrukce vozovky, položen asfaltový beton pro ložnou vrstvu, spojovací postřik a další vrstva asfaltového betonu, tentokrát pro obrusnou vrstvu. Odvodnění komunikace bude provedeno do nových dešťových vpustí. Stávající svislé dopravní značení bude nahrazeno novým a dojde k obnově vodorovného dopravního značení.

„Podle projektu se celkové náklady na realizaci pohybují kolem 24 milionů korun.  I v tomto případě bychom chtěli na financování stavby získat dotaci z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj. Maximální podpora, která může být poskytnuta kraji, je 60% způsobilých výdajů akce, což je u této konkrétní stavby více než 14,4 milionů korun. Pokud bychom finance získali, jsme připraveni akci realizovat ještě letos,“ uzavřel Crha.

ikona jedna

Mapa silnic II. a III. tříd

Interaktivní mapa silnic s projekty

ikona jedna

Cestmistrovství

Zobrazit kontakty na jednotlivá cestmistrovství

ikona jedna

Sjízdnost silnic JMK

Interaktivní mapa silnic

ikona jedna

Kamery SUS JMK

Prohlédněte si aktuální záznamy z našich silnic

ikona jedna

Fotogalerie

Prohlédnte si fotky našich strojů a fotky přímo od našich lidi

ikona jedna

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek

ikona jedna

Kariéra

Aktuálně obsazované pozice

ikona jedna

Počasí

Ať Vás počasí nepřekvapí

ikona jedna

Ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení

ikona jedna

Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing

Hraj na Paypal Casino a ochraňte své peníze!

Napište nám