Téměř 4,5 kilometru nové silnice, dvě křižovatky, tři sjezdy, pětice mostů. Radní kraje na svém jednání 4. prosince 2023 odsouhlasili investiční záměr jihomoravských silničářů k výstavbě obchvatu Blučiny.

Obchvat Blučiny se chystá už delší dobu. „Máme stavební povolení a díky obci vykoupené pozemky. Projekt je tak nachystán k tomu, abychom mohli udělat podstatný krok, a to dokončit dokumentaci a zahájit samotnou výstavbu. Stavba obchvatu přijde na jednu miliardu korun včetně DPH. O financování jednáme s ministerstvem dopravy, protože tato silnice v podstatě slouží jako spojka mezi D2 a D52, a budeme v této věci jednat i zítra s vládou. Jsme také připraveni na obchvat čerpat evropské peníze z IROP,“ uvedl hejtman Jan Grolich.

Jak následně dodal, do dnešního dne kraj od obce vykoupil 225 pozemků v ceně 30,4 milionu korun. Prosincové zastupitelstvo (14. prosince) pak bude rozhodovat o poslední sadě výkupů – dvaceti pozemků s kupní cenou 5,4 milionu. Dohromady tedy půjde o 245 pozemků v ceně cca 36 milionů korun.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje už má projekt na stavbu obchvatu. „Obchvat bude začínat u dálniční křižovatky a dál povede severně od obce územím nivy Litavy. Na stávající silnici II/425 se napojí okružní křižovatkou u benzinové pumpy mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi. Do země se takříkajíc kopne v roce 2025, dokončení stavby předpokládáme za tři roky,“ konstatuje náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha. Jak dodává, součástí stavby jsou nejen dvě křižovatky, tři sjezdy, pět mostů (čtyři mosty na hlavní trase, jeden most na silnici III. třídy), ale také přeložka silnice III/41614 v délce téměř půl kilometru. Délka úprav ostatních navazujících pozemních komunikací je 1,418 km.

Obyvatelé Blučiny záměr kraje vítají. „Chtěl bych poděkovat současnému vedení kraje. Možná to zní nadneseně, ale není – obyvatelé Blučiny a okolních obcí nemohli dostat lepší vánoční dárek,“ komentuje informace o rozjetí projektu starosta Blučiny Jan Šenkýř. Jak následně dodává, pro obec s více než dvěma tisíci obyvatel obchvat vyřeší dlouholeté mimořádné zatížení těžkou dopravou. „Blučina se prakticky celá rozkládá podél silnice druhé třídy. Mnoho domů je zde 150 let starých a nachází se v bezprostřední blízkosti této komunikace. V extrémním případě v nejužších místech v Komenské ulici jsou domy od rušné komunikace vzdáleny jen 70 centimetrů,“ popisuje současnou situaci starosta. Jihomoravští silničáři obchvat připravují jako dvoupruhovou silnici.

ikona jedna

Mapa silnic II. a III. tříd

Interaktivní mapa silnic s projekty

ikona jedna

Cestmistrovství

Zobrazit kontakty na jednotlivá cestmistrovství

ikona jedna

Sjízdnost silnic JMK

Interaktivní mapa silnic

ikona jedna

Kamery SUS JMK

Prohlédněte si aktuální záznamy z našich silnic

ikona jedna

Fotogalerie

Prohlédnte si fotky našich strojů a fotky přímo od našich lidi

ikona jedna

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek

ikona jedna

Kariéra

Aktuálně obsazované pozice

ikona jedna

Počasí

Ať Vás počasí nepřekvapí

ikona jedna

Ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení

ikona jedna

Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing

Hraj na Paypal Casino a ochraňte své peníze!

Napište nám