Tisková zpráva ze dne: 17.4. 2024

Jihomoravští radní dnes souhlasili s projektovou přípravou dalších čtyř staveb. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) tak dostala zelenou k investičním záměrům, a to k rekonstrukci průtahu obcí Krasová, k dvojkové silnici mezi Drnholcem a Mikulovem, k průtahu městem Dubňany a ke kompletní rekonstrukci dvojkové silnice v intravilánu obce Malhostovice a k navazujícímu úseku do místní části Nuzířov.

„Všechny čtyři schválené záměry zatím finančně odhadujeme na celkových 375 milionů korun, včetně DPH. Ve většině případů půjde o společnou investici kraje, měst, obcí, nebo SFDI“ uvedl Jiří Crha, náměstek hejtmana Jihomoravského pro dopravu.

Úvodní investiční záměr řeší rekonstrukci silnice II/414 mezi Hrušovany nad Jevišovkou a Mikulovem. Součástí stavby jsou jak extravilánové, tak intravilánové úseky (Drnholec, Dobré Pole, Novosedly a Březí). Předpokládané náklady v rámci této realizace jsou odhadovány na necelých 220 milionů korun. Stavba by se měla zahajovat v příštím roce a poslední úsek by měl být hotov v roce 2029.

„Už v příštím roce bychom chtěli spustit také kompletní rekonstrukci silnice II/379 v intravilánu obce Malhostovice, včetně místní části Nuzířov a dále extravilánový úsek mezi Malhostovicemi a Nuzířovem. Jde o celkovou délku stavby 2,630 km a realizace bude rozdělena na tři úseky. Součástí rekonstrukce vozovky jsou také opravy dvou mostů, propustků a obnova odvodnění komunikace. Dále budou řešeny chodníky, nová opěrná zeď a přeložky inženýrských sítí. Zatím jsou náklady vyčísleny na více jak 90 milionů korun,“ dodal náměstek Crha.

Třetí odsouhlasený investiční záměr řeší rekonstrukci silnice III/37362 v průtahu obce Krasová v délce 0,850 km. V rámci stavby budou opraveny stávající chodníky a doplněny nové, zbudují se parkovací stání, budou přeloženy inženýrské sítě, upraví se odvodnění a doplní se veřejné osvětlení. „ Jedná se o společnou stavbu s obcí Krasová a náklady v rámci této realizace se odhadují na 44 milionů korun, včetně DPH. I v tomto případě bychom chtěli akci zahájit v příštím roce,“ popsal náměstek Crha.

Poslední investiční záměr řeší kompletní rekonstrukci silnice III/4254 v Dubňanech, v délce 0,957 km, včetně parkovacích ploch a souvisejících objektů, či inženýrských sítí. Tato stavba by se zahajovala v roce 2026, přičemž náklady na její realizaci se odhadují na 22 milionů korun, včetně DPH.

ikona jedna

Mapa silnic II. a III. tříd

Interaktivní mapa silnic s projekty

ikona jedna

Cestmistrovství

Zobrazit kontakty na jednotlivá cestmistrovství

ikona jedna

Sjízdnost silnic JMK

Interaktivní mapa silnic

ikona jedna

Kamery SUS JMK

Prohlédněte si aktuální záznamy z našich silnic

ikona jedna

Fotogalerie

Prohlédnte si fotky našich strojů a fotky přímo od našich lidi

ikona jedna

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek

ikona jedna

Kariéra

Aktuálně obsazované pozice

ikona jedna

Počasí

Ať Vás počasí nepřekvapí

ikona jedna

Ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení

ikona jedna

Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing

Hraj na Paypal Casino a ochraňte své peníze!

Napište nám