SUS JMK realizovala projekty v rámci těchto programů :

 1. Regionální operační program NUTS Jihovýchod (www.jihovychod.cz) – představoval stěžejní program SUS JMK v oblasti investic. V rámci Prioritní osy 1 Dostupnost dopravy, oblast 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu byly realizovány projekty novostaveb, přeložek a rekonstrukcí silnic a mostů, úprav křižovatek a dalších dopravních staveb. Dokončeno bylo 111 projektů v objemu investičních nákladů přes 5 miliard Kč s podporou dotace téměř 4 miliardy Kč, dofinancování zajistil zřizovatel z rozpočtu JMK. Indikátory programu představovaly 306 km modernizovaných a rekonstruovaných silnic a 83 zrekonstruovaných mostů. Tyto projekty významně přispěly ke zkvalitnění silniční sítě v JMK, avšak při porovnání délky silnic v majetku kraje činí tato obnova necelých 10%. Tento program umožnil také čerpání dotačních prostředků na výstavbu přestupních terminálů, které pro podporu Integrovaného dopravního systému v JMK také zabezpečovala SÚS JMK prostřednictvím realizace projektů v oblasti 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. Bylo vybudováno 11 přestupních terminálů s 210 parkovacími místy a projekty představovaly investici přes 150 mil. Kč s podporou dotace přes 100 mil. Kč.
  .
 2. Operační program životní prostředí (www.opzp.cz)
  V rámci Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, byly podporovány projekty na realizaci úspor energie pro žadatele z veřejného sektoru. SUS JMK zrealizovala 5 projektů na zateplení administrativních budov organizace s podporou dotace 6,1 mil. Kč.
  V rámci Prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny dokončila na Znojemsku, Břeclavsku a Blanensku 4 projekty revitalizace a výsadeb silničních stromořadí s podporou dotace téměř 9,0 mil. Kč
  .
 3. Operační program Evropská územní spolupráce
  V rámci programu byly podporovány projekty zaměřené na posilování přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ. Přeshraniční spolupráce má za cíl hospodářskou a sociální integraci příhraničních území prostřednictvím odstraňování stávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. SUS JMK realizovala projekty rekonstrukcí silnic s rakouskými a slovenskými partnery, které byly zaměřeny na zlepšení stavu dopravní infrastruktury v příhraničních regionech v duchu volného pohybu osob v rámci EU, na podporu příhraničních kontaktů na lokální úrovni a na podporu rozvoje cestovního ruchu, které tak vytvoří podmínky pro rozvoj těchto území.
  .
  Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR – www.at-cz.eu – v rámci Prioritní osy 2 : Doprava a regionální dostupnost bylo zrealizováno 8 projektů s podporou dotace téměř 5,0 mil. EUR, kdy bylo zrekonstruováno 18 km silnic.
  .
  Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – ČR – www.sk-cz.eu – v rámci Prioritní osy II : Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí byla realizovány 2 projekty v okolí Velké Javořiny s rekonstruovanými téměř 8 km silnic za podpory dotace 1,7 mil. EUR.

 

Programovací období 2007 – 2013 představovalo téměř investici 5,5 miliardy Kč do dopravní infrastruktury.

Ke stažení:

ikona jedna

Mapa silnic II. a III. tříd

Interaktivní mapa silnic s projekty

ikona jedna

Cestmistrovství

Zobrazit kontakty na jednotlivá cestmistrovství

ikona jedna

Sjízdnost silnic JMK

Interaktivní mapa silnic

ikona jedna

Kamery SUS JMK

Prohlédněte si aktuální záznamy z našich silnic

ikona jedna

Fotogalerie

Prohlédnte si fotky našich strojů a fotky přímo od našich lidi

ikona jedna

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek

ikona jedna

Kariéra

Aktuálně obsazované pozice

ikona jedna

Počasí

Ať Vás počasí nepřekvapí

ikona jedna

Ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení

Napište nám